"Uitgangspunt is dat alles bestaat uit energie, wijzelf incluis."


Extra achtergrondinformatie met betrekking tot energetisch waarnemen

Wanneer je door middel van een reading energetisch waarneemt is het uitgangspunt dat álles om ons heen en wijzelf incluis, bestaat uit energie. Het leven zoals wij het ervaren met bijvoorbeeld vaste vormen en het ervaren van (lineaire) tijd, is vanuit dit perspectief slechts een illusie, een soort hologram.

Naast de menselijke zintuigen die wij allemaal kennen en ervaren in onze wereld/werkelijkheid: zicht, reuk, gehoor, tast, smaak en (niet te vergeten!) instinkt, zijn er vanuit reader perspectief ook andere intuïtieve kanalen om door waar te nemen, waaronder helderhorendheid, heldervoelendheid, helderwetendheid en helderziendheid. Hierdoor kunnen lichamelijke sensaties, emoties, beelden, geluiden, woorden en kennis tot de reader komen en door de reader worden geregistreerd, zonder dat daar een ‘aardse prikkel’ in de vorm van geluid, licht, aanraking of iets dergelijks aan voorafgaat. Middels deze vormen van buitenzintuigelijke waarneming kan er informatie worden vergaard die wij bij ons dragen en wat ligt opgeslagen in ons persoonlijke energieveld, maar is onttrokken aan dat wat wij met onze aardse zintuigen kunnen waarnemen.

Readen gaat er vanuit dat ieder mens een ziel heeft en dat de huidige menselijke vorm met bijbehorend bewustzijn slechts een kleine, tijdelijke afsplitsing is van deze ziel. Jouw ziel heeft jouw huidige leven uitgekozen omdat jouw ziel denkt dat dit leven past bij de ontwikkelingsfase waarin jouw ziel zich bevindt. Een reader gaat er vanuit dat jij al vele levens voor dit leven hebt geleefd, waarbij ieder leven zijn eigen mate van bewustzijnsgroei heeft voortgebracht.

In de aura ligt alle informatie opgeslagen van alle eerder geleefde levens. Dit is jouw persoonlijke archief waaruit je kunt putten. En dus niet slechts een mooie goed stromende -of minder mooie, slecht stromende- waaier van kleur.

Informatie met betrekking tot het huidige leven vinden we in de chakra’s. Hier kun je zien in welke ontwikkeling je je op dit moment bevindt. We hebben in ons lichaam 7 chakra’s met ieder een eigen thema.

Vanuit de chakra’s worden de ontwikkelingen en uitwerking van thema’s in dit leven teruggeven aan je aura. De aura kan op zijn beurt weer jouw verschillende chakra’s inspireren en aansporen tot het aangaan van nieuwe groei.

Meer informatie over een energetisch consult/ reading:

  1. marlies van veghel, marlies, van veghel, in the eye of mi, intheeyeofmi, styling, kunst op maat, kunst in opdracht, kunst, dtp, grafisch, vormgeven, art, concept, creatie, inspiratie, artwork, kunstwerk, modern art, modern, moderne kunst, energetisch, reading, psychic reading, aura reading, aura, chakra, chakras, energie, lichtwerk, healing, coach, coaching, alternatief, alternatieve therapie, energetisch consult, creatieve therapie, therapie, ontwerp, therapeut, amsterdam, ijburg